Daniëlgroep

Regelmatig worden cursussen en vormen van opleiding of training aangeboden op het gebied van Bijbelstudie, evangelisatie en toerusting. Op deze website staat aangegeven welk aanbod actueel is en hoe u kunt deelnemen.

Daniëlgroep
De Daniëlgroep is een Bijbelgespreksgroep die Stichting Compassie aanbiedt voor mensen die nieuwsgierig zijn naar wat de Bijbel te vertellen heeft, met vragen over en rondom Gods Woord. De Bijbel is erg actueel en wij maken dit duidelijk aan de hand van het Bijbelboek Daniël.

Daniël leefde zo’n 2600 jaar geleden in het huidige Irak waar hij als jonge man vanuit Israël was weggevoerd. Hij leefde in dat land vanaf z’n jeugd totdat hij stierf in Babel; een land waar niet de God van Abraham, Izaäk en Jakob gediend werd. Hij had te maken met veel vragen en moeiten die wij in het liberale en seculiere Nederland ook kennen.  Hieruit blijkt dat het boek Daniël ons kan helpen om onze tijd te verstaan.

De Daniëlgroepen worden in eerste instantie op 7 avonden gehouden en worden vormgegeven rondom de eerste 6 hoofdstukken van het Bijbelboek Daniël. Daarnaast geven we veel aandacht aan het evangelie zoals dat in de hele Bijbel gegeven is. We leggen daar met name een relatie met de zogenaamde Bergrede van de Heer Jezus Christus (Mattheüs 5,6 en 7).
bijbel-300x190

De Daniëlgroepen richten zich enerzijds op de bestudering van de Bijbel, maar anderzijds is er veel ruimte voor vragen van de deelnemers. We  gaan in op de grote lijnen in de Bijbel; het evangelie van Jezus Christus en wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Centraal in de avonden staat dat we wijzen op het verlossende werk van Jezus Christus door Wie wij God de Vader mogen kennen.

Cirkel-compassie-gemeente-289x300De avonden zullen worden gegeven door Hans Holtgrefe.

Kosten voor deelname aan de avonden van de Daniëlgroep zijn op basis van een gift.

Deze gespreksavonden worden gehouden in ‘COMPASSIE -ruimte voor ontmoeting’ aan de Nieuwstad 63 Zutphen.

Nadere informatie kunt u krijgen bij hans holtgrefe, 06-49 86 05 54 of via contact@stichtingcompassie.nl

Volg ons