Discipelschap

Wij geloven dat een gesprek over het evangelie van Jezus Christus alleen tot zijn recht komt vanuit een goede onderlinge relatie. Hieraan geven wij veel aandacht. In een goede relatie is er echt contact, eerlijk en zonder oordeel. Discipelschap heeft als kern dat je samen oploopt en ontdekt Wie God is en hoe Hij zich laat kennen. De Bijbel, Gods Woord, is de bron waaruit wij putten.

Compassie biedt Bijbelgespreksgroepen- en cursussen.
De Daniëlgroep is een Bijbelgespreksgroep voor een ieder die meer wil weten van het christelijk geloof. Compassie kan ook op andere wijze, bijvoorbeeld in één-op-één-gesprekken Bijbelonderwijs bieden. Vraag via contact@stichtingcompassie.nl naar de mogelijkheden.

Ook op een andere wijze kunnen we je bijstaan in discipelschap. Dit werken we uit in wandelingen met God. Wandelen met God is een initiatief waarin je participeert in een programma van één of meerdere wandelingen. Het programma is erop gericht dat je in relatie met degenen met wie je wandelt in gesprek raakt over Wie God is, hoe je Hem kunt leren kennen en wat dit in de praktijk voor je leven betekent.

 

Volg ons