Gebed

We willen Jezus laten zien in ons leven. Jezus ging ons voor in gebed en zocht in alles de wil van Zijn hemelse Vader. Hij was continue in contact met God. God zoekt ook contact met ons; Hij wil een relatie met de mens. Het gebed is hierin belangrijk. Wij zoeken de wil van God door regelmatig met elkaar in gebed te gaan.

Hierin beantwoorden we ook de liefde naar God, de Vader, die ons in Zijn Jezus heeft lief gehad. Gebed is niet zozeer een activiteit, maar meer een basishouding met de overtuiging dat je vanuit jezelf niets kunt doen wat blijvende waarde heeft voor de Here God. Alles wat we ondernemen, willen we vanuit de afhankelijkheid van de Here God doen en onder leiding van de Heilige Geest. In gebed getuigen we van Gods liefde in woord en daad, en geven we invulling aan de diverse activiteiten. We maken ook gebruik van de maandelijkse gebedslijst van Stichting Op de Bres.

Als je met ons mee wilt bidden op de donderdagochtend van 9.00-10.30 uur, neem dan even contact met ons op: 06-49860554

Volg ons