Good4U

Met Good4U vragen wij aandacht voor onrecht in de samenleving en vertalen deze in campagnes en activiteiten om recht, gerechtigheid en duurzaamheid na te streven.
Onder meer organiseren we Thema Tafels, ruilbeurzen voor kleding en boeken, jeugd- en jongerenwerk, een speelgoedactie in het najaar en vragen wij aandacht voor de positie van vluchtelingen, daklozen en eenzaamheid (onder ouderen) in Zutphen. Zo verstrekken we ook voedselpakketten aan mensen die het echt nodig hebben.

Zie ook onder Nieuws wat er georganiseerd wordt.

 

Volg ons