Mannenontbijt

Deze activiteit is helaas gestopt. Bij voldoende animo wellicht een doorstart???

Van augustus tot en met november en van medio februari tot en met mei is er een mannenontbijt op elke maandag tussen 07:00 en 08:30 voor christen-mannen vanaf 18 jaar. Hier wordt de gelegenheid geboden om met elkaar in een ontspannen sfeer met elkaar te ontbijten en de week te beginnen rondom Gods Woord. We willen je graag ontmoeten om met je te ontbijten, met je te bidden tot God en te spreken over het navolgen van Christus.

Je kunt je opgeven, uiterlijk tot vrijdagavond 18:00 via ons mailadres hieronder of bij hans holtgrefe:               06-49860554       Kosten per persoon € 3,50

NB
Het Mannenontbijt is een initiatief voor mannen die Jezus als hun Heer en Redder hebben aangenomen en vervuld van de Geest van God Hem willen dienen in woord en daad.

Volg ons