Thema Tafel

Regelmatig organiseren we rondom een (actueel) thema of doelgroep een Thema Tafel. Dit is een activiteit, waarbij een thema door een spreker wordt ingeleid, met een presentatie of bijvoorbeeld een film, waarna deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Eén en ander wordt omlijst door een eenvoudige maaltijd, dan wel een lunch. Zie voor de programmering onze website.

Kosten voor de Thema Tafels zijn € 5,- per persoon. Graag opgave vooraf, via 06-49860554 of info@stichtingcompassie.nl.

 

Volg ons