Wandelen met God

Compassie organiseert met enige regelmaat ‘wandelingen met God’.

De Bijbel staat vol met beloften en aanwijzingen over het wandelen met God. In de wandelingen die we gaan houden gaat het hier letterlijk over. Het doel is om richting te geven aan discipelschap, om je focus en je geloofsgroei geheel te richten op het volgen van Jezus Christus.

Hoe wandel jij met God? Aan de hand van vragen, stiltemomenten, meditatie, gebed, Bijbelteksten en inspiratie-opdrachten vanuit de prachtige natuur waar we in zullen wandelen, willen we ontdekken wat God met jou en mijn leven wil en hoe we Hem, onze Heer en Heiland kunnen volgen.

We laten ons inspireren door talloze teksten, zoals uit de brief Efeziers:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Ef. 2:10)

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God (Ef. 5:1)

De wandelingen vertrekken vanaf verschillende startplekken. Zie hiervoor de specifieke info per wandeling.

Doe mee en geef je op via contact@stichtingcompassie.nl of bel met 06-49860554

Volg ons