Bijbelleesdag najaar 2019

Geplaatst op: 15 augustus 2019

Thema ‘Welkom is Hij die komt in de Naam van de Here’
In het najaar willen we op een zaterdag een Bijbelleesdag organiseren van 09:30 – 16:30.
Een hele dag de Bijbel lezen. Laat je meenemen in het verhaal van die Bijbelgedeelten die gaan over de (weder)komst van de Messias. We lezen in twee dagdelen deze Bijbelgedeelten uit de Herziene Statenvertaling, of voor de vluchtelingen in hun eigen Bijbelvertaling. Er zijn leesbeurten van max 7-8 minuten en we zoeken 40 voorlezers. Je mag meerdere leesbeurten voor je rekeningen nemen.

We beginnen 09:30 en ronden af rond 16:30. De deur is los vanaf 09:15. Er zal een korte inleiding zijn op dit thema (09:30-09:45/ 13:15 – 13:30).
De lunchpauze is van 12:30 – 13:15. Er wordt soep geserveerd, graag zelf brood meenemen.
Voor deze dag wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.

Als je mee wilt doen met dit project neem dan contact op met hans holtgrefe via 06 49860554 of info@stichtingcompassie.nl  Shalom.

Terug naar overzicht

Volg ons