Het bestuur van Stichting Compassie

Het dagelijks bestuur van Stichting Compassie bestaat uit de volgende bestuursleden:

Hans Holtgrefe

Sinds januari 2016 vervul ik de taak als penningmeester a.i. van Compassie. Als bestuur zouden het graag zien als een bekwame persoon de taak van penningmeester op zich wil nemen. Wie wil/kan deze bestuursfunctie op zich nemen? Neem dan contact met ons op.

Willem ten voorde

Mijn naam is Willen ten Voorde. Ik ben geboren in 1977 in Teugen, ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen. Wij wonen sinds 2002 in Zutphen. Momenteel werk ik als projectleider voor de bouw van zwembaden bij particulieren. Toen we naar Zutphen kwamen kende ik Compassie nog niet, maar via een presentatie die in mijn Kerk werd gegeven over het werk van Compassie, raakte ik enthousiast. Omdat er weinig evangelisatiewerk in Nederland is raakte ik gemotiveerd om het werk van Compassie te gaan ondersteunen. Toen men mij in het najaar van 2014 vroeg om als bestuurslid aan te treden, zag ik hierin een mooie gelegenheid om mijn steentje bij te dragen voor het mooie en belangrijke werk van Compassie.

Mijn wens is dat we geleid mogen worden door de Here God in het werk wat er ligt en gaan doen wat Hij wil voor Compassie. Met die drijfveer willen we het werk voortzetten om mensen te bereiken met het Evangelie.

Voorzitter

Marilène Edelenbosch is helaas in september 2018 met haar taak als voorzitter van Compassie gestopt. Zij heeft sinds mei 2015 meegewerkt en meegedacht om de doelstelling van onze stichting te verwezenlijken. Wij danken haar voor haar betrokkenheid en bijdrage in het werk in de afgelopen jaren.

Hierdoor is de functie van voorzitter vacant. Wij zoeken naar een opvolger met visie, die Compassie in de komende 3 jaar kan helpen om het werk te versterken en te kunnen doorzetten.