Stichtingsdocumenten

 

Statuten en Huishoudelijke Reglement

Stichting Compassie is gevestigd in Zutphen en geregistreerd bij de KvK onder nummer 08200062.

De statuten van de stichting en haar huishoudelijk reglement zijn hieronder in te zien.

Compassie-stichting-statuten
Huishoudelijk Reglement 17-06-13
Grondbeginselen Stichting Compassie

Visieplan en meerjarenplan Compassie

De visie en het beleid van Stichting Compassie worden periodiek vertaald op basis van nieuwe inzichten in een visieplan en meerjarenbeleidsplan. In mei 2014 is er een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Deze is op 20 oktober 2014 bijgesteld en definitief geworden.

Visieplan Stichting Compassie versie sept. 2012
Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Compassie

Compassie heeft ANBI-status

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Stichting Compassie heeft ANBI-status.

De ANBI voor Stichting Compassie is na onderzoek door de Belastingdienst (najaar 2013) opnieuw bevestigd.

Begroting en financiële

Hieronder treft u de balans tot en met 31-10- 2013 aan. De Stichting heeft vanwege tegenvallende baten vanuit giften, fondsen en donaties in 2013 met de hand op de knip haar activiteiten uitgevoerd. In april 2014 wordt de jaarrekening 2013 samen met het jaarverslag door het bestuur van de stichting vastgesteld.

Balans 31-10-2013 Balans en V&W

In de najaarsvergadering van november 2013 is door het bestuur de begroting 2014 vastgesteld.

Begroting 2014 v19-11-2013 COMPASSIE OVERZICHT

Jaarsverslag

In het jaarverslag van Stichting Compassie leggen we verantwoording af van hoe we als stichting vanuit onze visie hebben gehandeld en wat de vrucht van ons werk is. Vanaf 2012 is het jaarverslag ook online beschikbaar.

2012:   Jaarverslag Stichting Compassie-2012

2013:   Jaarverslag Stichting Compassie 2013

2014:   Jaarverslag Stichting Compassie 2014

2018: jaarverslag 2018 Stichting Compassie

2018: Beleidsplan 2019-2021 Stichting Compassie

2018: Verslag van de activiteiten van stichting Compassie in 2018

2018: Financieel verslag 2018 van Stichting Compassie

Terug